Cartograaf

De Cartograaf-illustrator

Dit is een in bewerking zijnde kaart van het Antieke Midden-Oosten. Als U er met een vinger overheen zou gaan, zoudt U geen verhoging voelen, want het relief werd niet geboetseerd, maar heel gewoon ? en daarom niet zo heel gewoon ? getekend, een onderdeeltje van het vakmanschap van deze cartograaf en illustrator, schepper van eerlijk gezichtsbedrog, helper van de verbeelding van de kaartlezer.

Maakt hij ? zijn specialist ? een kaart in panorama van een landstreek, dan schetst hij daar ter plaatste alle karakteristieke onderdelen, huizen, torens en bomen, molens, bruggen en schepen, als ware hij een vogel, die van het Zuiden aanvliegt.

De tekening van een gebouw, stel negen meter hoog, en op de schets zo?n vijftien centimeter, wordt op zijn basiskaart verkleind tot luttele millimeters. En toch is het gebouw dan nog herkenbaar.

De kaarten van Michels, Balthazar Floris van de twintigste eeuw; terugkeer naar de romantiek, nadat de voortgeschreden wetenschap van terrestrisch meten en fotogrammetrie in rationele effenheid is uitgemond.

De ombouw van het getekende zwart-wit tot de gedrukte kaart in tal van kleuren, is vakmanschap op zich, waarbij ook deze cartograaf zich graag bedient van nieuwe fotografische technieken, die toch weer feilloos handwerk eisen, om tot een kostelijk resultaat te leiden.