Klokkengieter

Klokken, door de eeuwen heen bronzen verkondigers van slechte en van goede tijdingen, van oorlog en van vrede, van sterven en geboren worden. Klokken, oproepend tot kerkbezoek of alleen maar uren slaande. Carillonklokken, zwaar te bespelen, maar met luchtig effect.

Het gieten van die klokken, met alles wat erbij komt, aan vormen en aan mallen, aan spillen en aan spijs, aan vorm, aan grootte en aan klank, is te omvangrijk om ? zelfs zeer summier ? in weinig regels te omschrijven.