Ornamentmaker

Hij verwerkt vlakke platen rood- en geelkoper tot versierselen voor torens en andere oude en nieuwe gebouwen. Gaat het om vervanging, dan worden van de oude ornamenten eerst gipsafgietsels gemaakt.

Na het tekenen van de patronen op de plaat verwijdert hij het overtollig materiaal door boren, hakken en zagen. Dan volgt het drijven en het ciseleren, waardoor het dieprelief ontstaat. De bewerkingen verharden het materiaal dat ? om weer zacht te worden- tijdens het werk herhaaldelijk moet worden uitgegloeid.