Zeilmaker

Een zeilmakerij is een werkplaats, waar men zeilen maakt voor zeilschepen op de grote of voor de binnenvaart.

Nu worden zeilen steeds meer, vanwege de prijs, machinaal gemaakt. Hierdoor zijn zeilmakerijen zeldzaam. Ze bestaan echter nog wel, omdat sommige schippers ambachtelijk gemaakte zeilen op prijs stellen. Hier wordt vaak ook niet gewerkt met kunststof, maar met katoen. Vroeger kwam het beroep vaker voor dan nu.