Inhuren ambachten

Op deze website kunnen ambachten die hun beroep nog uitoefenen of personen die zich hobbymatig met het beroep bezig houden per uur ingehuurd worden (minimaal 4 uur) voor een demonstratie of presentatie over het desbetreffende ambacht.

De via Ambachten.nl verkrijgbare ambachten zijn demonstratie-ambachten. De nadruk ligt op het geven van informatie over het ambacht aan aanwezigen en het laten zien hoe het vroeger gedaan werd. Bij bepaalde ambachten is het mogelijk dat het publiek actief betrokken kan worden bij de demonstratie (touwslager, mandenvlechten, etc).