Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ambachten.nl is een initiatief van Internet New Business Concepts BV hierna te noemen INBC. INBC is gevestigd te Utrecht tel: 06-24571309 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 301.606.18. Op de website www.inbc.nl treft u meer informatie over INBC aan. Ambachten die zich via deze website aanmelden als te boeken ambacht gaan akkoord met de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken. Partijen die een ambacht via deze website boeken gaan akkoord met de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken. INBC biedt via deze website opdrachtgevers de mogelijkheid ambachten te boeken voor een workshop of demonstratie op locatie. Zodra een opdrachtgever het aanvraagformulier heeft ingevuld, zal INBC de aangevraagde ambachten benaderen om te kijken of zij beschikbaar zijn. Na een inventarisatieronde zal INBC contact opnemen met de opdrachtgever om de beschikbaarheid van de ambachten door te nemen. De opdrachtgever kan vervolgens zelf bepalen welke beschikbare ambacht definitief geboekt zal worden. INBC factureert vervolgens opdrachtgever voor het totaal aantal geboekte dagdelen per ambacht. Voor enkele ambachten geldt een toeslag ivm de te gebruiken materialen. De reiskosten bedragen 22 cent per kilometer per ambacht en worden apart op de factuur vermeld. INBC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van het boeken van een ambacht via deze website. De eventuele aansprakelijkheid van INBC is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de aan INBC betaalde bedragen van de afgenomen dienst. Privacy policy Om gebruik te maken van de diensten zoals aangeboden op deze website, zal INBC informatie van de gebruiker verwerken in de administratie van INBC deze informatie wordt hierna verder aangeduid als “persoonsgegevens”.