Imker

In sommige landen werd het houden van bijen in holle bomen tot ambacht verheven. Hiervoor werden dikke bomen van 4 tot 15 meter hoog gebruikt, waar de bijen in natuurlijke holten of door de mens uitgeholde plekken werden gehuisvest. Voor het verstevigen van de honingraten werden in de holten kruizen of raten geplaatst. Voor het verzamelen van honing werden lange nauwe uithollingen gebruikt. Het op commerciële basis houden van bijen louter voor de productie van honing komt in Nederland vrijwel niet meer voor. De weinige commerciële imkers in Nederland houden zich bezig met bestuiving.