Spinster

Een spinster was een vrouw die zich toelegde op het spinnen van wol, vlas of katoen. Dit was een ambacht dat in vroegere tijden veel beoefend werd, toen kleding nog grotendeels handgemaakt was. Het spinnen gebeurde met behulp van een spinnewiel, waarbij een lange vezel door middel van draaiende bewegingen tot een stevige draad werd gesponnen.

Het spinnen was een tijdrovend proces en vereiste veel geduld en vaardigheid. Vrouwen leerden het ambacht vaak van hun moeder of grootmoeder en werkten thuis. De gereedgemaakte draden werden verkocht aan wevers, die er stof van maakten.

Met de opkomst van industriële productie verdween het ambacht van de spinster geleidelijk aan. Toch zijn er nog steeds mensen die het spinnen als hobby beoefenen en oude tradities in ere houden.